Miért kockázatos átengedni a gyermekeknek a vezetést?

Vagány dolognak tűnhet, holott óriási kockázatnak teszi ki magát, de különösen a gyermeket, aki átengedi részére a volánt, legyen az óvodás korú, vagy KRESZ vizsga előtt álló kamasz. Az ilyen esetek megítélésénél ráadásul kevésbé van jelentősége, hogy vagánykodás, vagy a járművezetéssel való jószándékú ismerkedés-e a cél. Szabályos, ha megengedjük a gyereknek, hogy vezesse az autót? Röviden: nem.

Azt mindig az eset összes körülménye dönti el, hogy miért kell felelnie a szülőnek, és ennek során nem az a döntő, hogy nincs jogosítványa a gyerkőcnek. A fő kérdés az, hogy alkalmas-e a gyermek a jármű vezetésére, így kora, illetve vezetési képességei, tapasztalata lehetővé teszik-e számára a jármű biztonságos irányítását. Bizonyos életkorig ez egyértelműen kizárt, de KRESZ vizsga hiányában a nagykorúsághoz közelítve is kérdéses, hogy megállapítható-e.

A Büntető Törvénykönyv járművezetés tiltott átengedése címen bűncselekménynek minősíti, ha valaki közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését ittas vagy bódult állapotban lévő személynek, illetve a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek átengedi (Btk. 238. §). Ilyen esetben az utóbbi fordulatról van szó, hiszen a gyermek koránál vagy tapasztalatlanságánál fogva jellemzően nem képes a jármű biztonságos irányítására. Márpedig ilyenkor a szülő (vagy bárki, aki a járművet vezetésre átadja) bűncselekményt követ el, ami alapesetben 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Még súlyosabb felelősségrevonással (legsúlyosabb esetekben 8 év!) jár, ha személyi sérülés is történik a járművezetés átengedése miatt. Nem mentség az sem, ha keveset és gyér forgalmú úton vezet a gyermek. 

Mi következik ebből?

Egyfelől a fent említett tény, miszerint bűncselekmény miatt nem azért kell a szülőnek felelnie, mert a gyermeknek nincs jogosítványa, hanem kifejezetten az alkalmasság a döntő szempont. Ugyanakkor önmagában a járművezetői engedély hiánya is szabálysértés, márpedig ha kiskorú követi el, annak a szülőre és a gyermekre nézve is lehetnek további következményei.  

A valóságban ennél is sokkal drámaibb a kockázat. Nem véletlen, hogy a jogosítvány megszerzése tanfolyamhoz, és nem vizsgához kötött. Az alkalmasság eléréséhez olyan járművezetői képességek szükségesek, amelyek nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki, és megtörtént esetek igazolják, hogy a hasonló gyakorlásoknak súlyos ára is lehet, elég egyetlen rossz reakció, a baleset máris elkerülhetetlen lesz. 

Ilyenkor a gyermek már nem csak a jogosítvány hiánya miatt vonható felelősségre. Ha az óvatlan gyakorlás során baleset történik, és a gyermek rendelkezik belátási képességgel, akkor a bekövetkezett eredménytől, sérülésektől függően emiatt is szabálysértési- vagy büntetőeljárás indul vele szemben. Ez nem befolyásolja a szülő, vagy azon személy felelősségét, aki a járművezetést átengedte.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a törvény közutat és közforgalom számára megnyitott magánutat említ, mi a helyzet abban az esetben, ha a szárnypróbálgatásokra olyan helyen kerül sor, ahol a KRESZ nem érvényes, így magánterületen, vagy közforgalom elől elzárt magánúton.

Ilyen esetben a járművezetés tiltott átengedése miatt akkor kell felelnie annak, aki a vezetést átengedte, ha olyan baleset történik, ami legalább súlyos testi sértést vagy halált okoz. A Büntető Törvénykönyv ugyanis a közúton elkövetett bűncselekményekre megállapított rendelkezéseket rendeli alkalmazni akkor is, ha a közúti járművezetésre vonatkozó szabályok megszegése nem közúton okoz legalább súlyos testi sértést vagy halált. Ebből következhetne, hogy nincs gond, amíg nincs baleset, és ugyan, miért lenne, gondolják sokan.

A megtörtént esetek drámai kimenetele mégis elrettentő példa lehet. Így bár önmagában az, ha a szülő a gyermekkel az ölében vezet, aki a kormányt forgatja, nem lesz járművezetés tiltott átengedése, de egy megtörtént eset során mégis olyan baleset lett belőle, ahol a becsapódás során a szülő a kormányhoz szorítva okozta saját gyermeke halálát. Nem egyszer az vezet balesethez, ha a vezetést közösen valósítják meg, így az egyikük a kormányt, a másikuk a pedálokat kezeli. Valós eset az is, amikor a szülő csak a kulcsot adta a 3 éves gyermek kezébe, aki a hátramenetben hagyott járművet elindítva saját nagymamája halálát okozta, a szülőnek gondatlan emberölés miatt kellett felelnie.

Akit ezek az elrettentő esetek nem riasztanak el, mert továbbra is azt gondolja, hogy úgysem történhet baj, annak a bírói gyakorlatban megjelenő friss tendenciát is érdemes szem előtt tartania. Ez egy másik komoly szempontot is bevon a hasonló esetek megítélésébe, és egyáltalán nem szükséges hozzá, hogy a baleset ténylegesen bekövetkezzen. Eszerint teljesen függetlenül attól, hogy hol történik az eset, a járművezetés tiltott átengedése mellett, sőt annak hiányában is önálló bűncselekményként, mégpedig kiskorú veszélyeztetése miatt is felelősségre vonható a járművezetést átengedő szülő. Ráadásul sokkal súlyosabb büntetési tételek alapján, mint a járművezetés tiltott átengedése.

Kiskorú veszélyeztetése: Az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy ugyanis, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 208. §)

Míg a járművezetés tiltott átengedése azt helyezi fókuszba, hogy a közlekedés biztonsága sérül a járművezetésre alkalmatlanság miatt, addig a kiskorú veszélyeztetése egy részben más, komplex körülményre mutat rá, Az a tény ugyanis, hogy ilyen esetben kiskorú veszélyeztetése miatt is felel a szülő, annak eredménye, hogy az ilyen esetekben egyfelől szükségszerűen adott a gyermek testi épségének a veszélye, másfelől az a szülői példamutatás, ami jelen esetben jogellenes magatartásra ösztönzi a gyermeket, nem tűrhető.

A két bűncselekmény, így a járművezetés tiltott átengedése és a kiskorú veszélyeztetése együttesen már több évnyi szabadságvesztés büntetéssel járhat, baleset hiányában is!

Nem az a kérdés tehát ilyen esetekben, hogy magánutakon gyakorolhatunk-e a gyermekkel, hanem azt érdemes szem előtt tartani, hogy a gyermeket ne tegyük ki ilyen kockázatnak. Még a jogosítvány megszerzése körüli időben is célszerű a gyakorlást a vizsga utánra időzíteni, ha a friss jogosítvány mögött a- ahogyan az gyakran van -  nincs kellő rutin.

 

Forrás: D.A.S. Jogszerviz

 

DAS-logo